|آرشیو خبرها

ریزش کم سابقه ارزهای دیجیتالی

ریزش کم سابقه ارزهای دیجیتالی

۰۳ خرداد ۱۴۰۰

تحلیل گران هشدار داده اند که تداوم روند ریزشی روی ورود سرمایه های جدید به بازار تاثیر زیادی خواهد داشت و کم شدن ورودی های تازه بدان معنا خواهد بود که احیای بازار و بازگشت به صعودهای تند طولانی خواهد شد.