|آرشیو خبرها

مشکل کمبود تراشه جهانی است

مشکل کمبود تراشه جهانی است

۰۶ بهمن ۱۴۰۰

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین بیان کرد: تجارت کشورها بین دولت‌ها انجام نمی‌شود بلکه توسط شرکت‌ها صورت می‌گیرد. واردات تراشه از چین هم درحال انجام است اما به هیچ وجه به اندازه کافی نیست، مثل همه دنیا.