|آرشیو خبرها

شاخص معماری و شهرسازی اسلامی ساخت و ساز را محدود نکند!

شاخص معماری و شهرسازی اسلامی ساخت و ساز را محدود نکند!

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: در حال حاضر توجه به شاخص معماری و شهرسازی اسلامی از سوی  شهرداری‏ ها و وزارت راه و شهرسازی باید به گونه‌ای باشد که ساخت و ساز را با محدودیت مواجه نسازد.

نابودی سرزمین به بهانه توسعه

نابودی سرزمین به بهانه توسعه

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

عضو انجمن مخاطرات محیطی وتوسعه پایدارایران هشدار داد:
شعاراحداث ۴۰ شهرجدید جز نابودی سرزمینی عایدی به همراه ندارد.

حجم عظیم «تخریب» بیانگر بی‌توجهی به پیوست‌های زیست‌محیطی

حجم عظیم «تخریب» بیانگر بی‌توجهی به پیوست‌های زیست‌محیطی

۱۶ فروردین ۱۴۰۱

عضو انجمن آمایش سرزمین ایران در گفتگو با جهان اقتصاد در راستای صیانت از محیط زیست هشدار داد:
اگرپروژه‏های عمرانی کشور از پیوست محیط زیستی برخوردار بودند، این حجم عظیم تلفات و تخریب محیط زیست را شاهد نبودیم.