|آرشیو خبرها

واحد فناور قشم، نامزد جایزه بین المللی “آینده برای طبیعت”

واحد فناور قشم، نامزد جایزه بین المللی “آینده برای طبیعت”

۳۰ آذر ۱۳۹۹

مدیر مرکز بین‌المللی رشد منطقه آزاد قشم گفت: محسن رضائی عطاقلی پور، نماینده موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی حفاظت از محیط زیست قشم به واسطه فعالیت های پژوهشی و حفاظت از محیط زیستی خود به عنوان یکی از ۱۰ نامزد دریافت جایزه بین المللی آینده برای طبیعت در سال ۲۰۲۱ قرار گرفته است.