|آرشیو خبرها

تقاضای روزافزون برای صادرات آبزیان ایران

تقاضای روزافزون برای صادرات آبزیان ایران

۲۴ آبان ۱۳۹۹

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان اعلام کرد: با اجرای پایش ها و پروتکل های بهداشتی در شرایط کرونا از تیر ماه امسال با تقاضای روزافزون صادرات آبزیان مواجه شده ایم.