|آرشیو خبرها

مشکل اجاره‌خانه و مسکن با سامانه حل نمی‌شود

مشکل اجاره‌خانه و مسکن با سامانه حل نمی‌شود

۱۰ مرداد ۱۴۰۱

عضو هیات مدیره انجمن انبوه ‌سازان استان تهران بیان کرد: دولت بهتر است که ساخت نهضت ملی مسکن را سرعت بخشد و طبق زمان بندی شده برنامه ریزی کند که تا سال ۱۴۰۱ چه تعداد واحد را تحویل میدهد. مباحثی مانندکلنگ زنی، در دست اجرا بودن و  میزان پیشرفت این طرح، دردی از مساله مستاجرین و افراد فاقد مسکن کم نمیکند بلکه باید آماری از تعداد آماده بودن واحدها ارایه دهند که میتواند به تعادل بازار مسکن از منظر عرضه و تقاضا کمک کند.