|آرشیو خبرها

فاصله طولانی تا رسیدن به ساخت ۴میلیون مسکن

فاصله طولانی تا رسیدن به ساخت ۴میلیون مسکن

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت:باید الگوها و روش های تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن دستخوش تغییر و تحول شود. از سوی دیگر استفاده از سرمایه بخش خصوصی ، الگوهای مشارکتی می تواند در این زمینه موثر واقع شود.

عبور از ایران یارانه‌ای است

عبور از ایران یارانه‌ای است

۱۲ تیر ۱۴۰۱

دبیر کارگروه روانسازی و توسعه ترانزیت گفت: مطلوبیت ایران برای ترانزیت این است که از یک طرف به دریا و آب‌های آزاد و از سوی دیگر به کشورهایی که به آب دسترسی ندارند، متصل است و این کشورها با تمام کشورهای حوزه بریکس ارتباط تجاری دارند.