|آرشیو خبرها

نرخ سود بانکی به ۲۰.۸۵ درصد رسید

نرخ سود بانکی به ۲۰.۸۵ درصد رسید

۱۲ تیر ۱۴۰۱

نرخ سود بین بانکی در هفته اول تیر ماه برابر با ۲۰.۸۵ درصد بوده که بیشترین میزان نرخ بهره بین بانکی در بازه شش ماهه بوده است.