|آرشیو خبرها

سرانه آب هر ایرانی چقدر کاهش یافت؟

سرانه آب هر ایرانی چقدر کاهش یافت؟

۱۳ تیر ۱۴۰۱

یک کارشناس حوزه آب گفت:در دنیا شاخص و استانداردهایی در حوزه تامین آب وجود دارد از جمله اینکه سرانه آب تجدیدپذیر وقتی به جمعیت کشور تقسیم شود به عدد مشخصی می‌رسیم این عدد در سال ۱۳۳۵ حدود ۶۹۰۰ متر مکعب برای هر ایرانی در طول یک سال بوده و اکنون کاهش پیدا کرده در حال حاضر متوسط سرانه کشور زیر ۱۲۰۰ متر مکعب است.