|آرشیو خبرها

مردم قدرت خرید تخم مرغ ۱۰۰ هزار تومانی را ندارند

مردم قدرت خرید تخم مرغ ۱۰۰ هزار تومانی را ندارند

۱۲ تیر ۱۴۰۱

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت:قیمت یک شانه تخم‌مرغ ۲ کیلویی درب کارخانه حدود ۶۴ هزار تومان تمام می‌شود پس با احتساب کرایه حمل و نقل و سود قانونی یک شانه تخم‌مرغ ۹۰  تا ۱۰۰ هزار  تومان تمام می‌شود.