|آرشیو خبرها

قطر بزرگترین صادرکننده LNG جهان

قطر بزرگترین صادرکننده LNG جهان

۱۱ تیر ۱۴۰۱

چهار کشور تولیدکننده LNG شامل قطر، آمریکا، روسیه و مالزی به ترتیب بزرگترین صادرکنندگان این محصول در سال ۲۰۲۱ هستند.