|آرشیو خبرها

خشک‌شدن تالاب‌ها، پنجره‌ای به‌سوی ورشکستگی آبی

خشک‌شدن تالاب‌ها، پنجره‌ای به‌سوی ورشکستگی آبی

۱۲ تیر ۱۴۰۱

کارشناس آب و انرژی بیان کرد:مشکلی که در خشک شدن تالاب‌های کشور و یا دریاچه‌ها و رودخانه‌های کشوررخ می‌دهد، پنجره کوچکی به‌سوی ورشکستگی آبی را در کشور نمایان می‌سازد؛ که خشکسالی انسان‌محور نقش اصلی در این مشکلات را دارد.