|آرشیو خبرها

صادرات گاز آمریکا به اروپا افزایش یافت

صادرات گاز آمریکا به اروپا افزایش یافت

۱۲ تیر ۱۴۰۱

کاهش شدید اخیر جریان گاز طبیعی از روسیه به اتحادیه اروپا به این معنی است که این اولین ماهی است در تاریخ که این اتحادیه نسبت به گاز وارداتی از طریق خط لوله از روسیه، گاز بیشتری از طریق ال‌ان‌جی از ایالات متحده وارد کرده است.