|آرشیو خبرها

صادرات دام در انتظار امضای وزیر جهاد

صادرات دام در انتظار امضای وزیر جهاد

۱۲ تیر ۱۴۰۱

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران تاکید کرد که در مرحله اول صادرات دام زنده با نظارت معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و به صورت مدیریت شده، انجام خواهد گرفت تا آسیبی به بازار داخل وارد نشود.