|آرشیو خبرها

لیست مراکز ثابت و موقت عرضه دام اعلام شد

لیست مراکز ثابت و موقت عرضه دام اعلام شد

۱۲ تیر ۱۴۰۱

مدیرکل اداره کل دامپزشکی استان تهران نسبت به شیوع بیماری‌های تب کریمه کنگو، تب مالت و سیاه زخم درخصوص ذبح دام‌های آلوده و در شرایط غیر بهداشتی هشدار داد.