|آرشیو خبرها

صدرنشینی مدیریت شعب استان البرز، در افزایش تعداد تراکنش خودپردازها

صدرنشینی مدیریت شعب استان البرز، در افزایش تعداد تراکنش خودپردازها

۱۲ تیر ۱۴۰۱

مدیریت شعب استان‌های البرز، منطقه غرب تهران و قزوین در تازه‌ترین آمار منتشر شده اداره کل آمار و بودجه برای تحقق اهداف کمی، پایش و پویش سال ۱۴۰۱، بالاترین درصد رشد سرانه تعداد تراکنش خودپردازها در اردیبهشت ماه سال جاری را داشته‌اند.