|آرشیو خبرها

از سامانه جدید سوئیچ بانک تجارت بهره برداری شد

از سامانه جدید سوئیچ بانک تجارت بهره برداری شد

۱۳ تیر ۱۴۰۱

سامانه جدید نرم‌افزاری سوئیچ کارت بانک تجارت مبتنی بر تکنولوژی‌های روز در راستای بهبود کیفیت خدمات کارت مشتریان بانک تجارت، کاهش تراکنش‌های ناموفق و افزایش سرعت تراکنش‌های کارت مورد بهره‌برداری قرار گرفت.