|آرشیو خبرها

از سامانه جدید سوئیچ بانک تجارت بهره برداری شد

از سامانه جدید سوئیچ بانک تجارت بهره برداری شد

۱۳ تیر ۱۴۰۱

سامانه جدید نرم‌افزاری سوئیچ کارت بانک تجارت مبتنی بر تکنولوژی‌های روز در راستای بهبود کیفیت خدمات کارت مشتریان بانک تجارت، کاهش تراکنش‌های ناموفق و افزایش سرعت تراکنش‌های کارت مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

صدرنشینی مدیریت شعب استان البرز، در افزایش تعداد تراکنش خودپردازها

صدرنشینی مدیریت شعب استان البرز، در افزایش تعداد تراکنش خودپردازها

۱۲ تیر ۱۴۰۱

مدیریت شعب استان‌های البرز، منطقه غرب تهران و قزوین در تازه‌ترین آمار منتشر شده اداره کل آمار و بودجه برای تحقق اهداف کمی، پایش و پویش سال ۱۴۰۱، بالاترین درصد رشد سرانه تعداد تراکنش خودپردازها در اردیبهشت ماه سال جاری را داشته‌اند.