|آرشیو خبرها

عبور از ایران یارانه‌ای است

عبور از ایران یارانه‌ای است

۱۲ تیر ۱۴۰۱

دبیر کارگروه روانسازی و توسعه ترانزیت گفت: مطلوبیت ایران برای ترانزیت این است که از یک طرف به دریا و آب‌های آزاد و از سوی دیگر به کشورهایی که به آب دسترسی ندارند، متصل است و این کشورها با تمام کشورهای حوزه بریکس ارتباط تجاری دارند.

برای دولت ترانزیت مهمتر از صادرات نفت

برای دولت ترانزیت مهمتر از صادرات نفت

۱۲ تیر ۱۴۰۱

حسن دوست حقی درباره تأثیر برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر در فعال سازی کریدور شمال- جنوب اظهار داشت: ما باید دقت کنیم که ساختار لجستیکی کشور از ابتدا به خوبی طراحی نشده بود و می‌بینیم که به راه اندازی شرکت‌های بزرگ مقیاس حمل و نقل که قابل رقابت با کشورهای همسایه و منطقه باشد منتج نشده است.