|آرشیو خبرها

رشد سود مشارکت بیمه های زندگی بیمه ایران

رشد سود مشارکت بیمه های زندگی بیمه ایران

۱۳ تیر ۱۴۰۱

عباس مهرابی زیارانی مدیر کل سرمایه گذاری و امور مجامع شرکت در نشستی صمیمی در خصوص طرح تحول ، اقدامات ودستاوردهای مدیریت سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰ طی سخنانی اظهار داشت  : بعد از استقرار تیم سرمایه گذاری در این مجموعه  و با اجرای طرح تحول ، بهره مندی از مشاوره شورای سرمایه گذاری ، تلاش و برنامه ریزی کارکنان این مدیریت ، عملکرد بورسی شرکت سهامی بیمه ایران ، در سال ۱۴۰۰ و همچنین  ۳ ماهه اول  ۱۴۰۱ ، بازدهی مناسب تری نسبت به شاخص کل بورس داشت. سرمایه گذاری در بیمه های زندگی در طول ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ، با بازدهی ۱۴٫۶ درصدی همراه بود که این رقم ، ۱۷ درصد بالاتر از  شاخص بورس است ، برهمین اساس انتظار داریم در پایان سال ۱۴۰۱، بازده خوبی نصیب بیمه گذاران بیمه های زندگی بیمه ایران گردد.