|آرشیو خبرها

چگونه رشد نقدینگی منفی شد؟

چگونه رشد نقدینگی منفی شد؟

۱۳ تیر ۱۴۰۱

بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در فروردین ۱۴۰۱، حجم نقدینگی را ۴۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند ماه سال گذشته معادل ۰.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

سختگیری بانک مرکزی بر رشد ترازنامه بانک‌های ضعیف

سختگیری بانک مرکزی بر رشد ترازنامه بانک‌های ضعیف

۱۳ تیر ۱۴۰۱

بانک مرکزی دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در میانه سال گذشته با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌های کشور، سرچشمه اصلی رشد بی‌حساب و کتاب نقدینگی یعنی نظام بانکی را هدف قرار داد. بر اساس این سیاست، بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری محدودیت رشد ماهانه ۲ درصدی و برای بانک‌های تخصصی محدودیت رشد ماهانه ۲.۵ درصدی را برقرار کرد.

استمرار شیب نزولی نقدینگی با کنترل ترازنامه بانک‌ها

استمرار شیب نزولی نقدینگی با کنترل ترازنامه بانک‌ها

۱۱ تیر ۱۴۰۱

بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت امسال به ۳۴.۷ درصد کاهش یافت که این امر نشان از استمرار شیب نزولی نقدینگی و درستی سیاست‌های اعمالی دولت در این زمینه است.