|آرشیو خبرها

تجلیل از قهرمانان بهره‌وری ١۴٠٠ بانک صادرات

تجلیل از قهرمانان بهره‌وری ١۴٠٠ بانک صادرات

۱۱ تیر ۱۴۰۱

​مدیرعامل بانک صادرات ایران در نخستین هم‌اندیشی مدیران ستاد و صف سال ١۴٠١ بانک صادرات ایران از «قهرمانان بهره‌وری ١۴٠٠ شبکه بانک صادرات ایران» با اهدای تندیس و لوح سپاس تجلیل کرد.