|آرشیو خبرها

فراخوان بانک شهر برای مصاحبه آزمون استخدامی

فراخوان بانک شهر برای مصاحبه آزمون استخدامی

۱۲ تیر ۱۴۰۱

مدیر امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی بانک شهر با اشاره به برنامه زمانبندی مرحله دوم آزمون استخدامی بانک شهر بر حضور به موقع شرکت کنندگان در موعد تعیین شده جهت انجام مصاحبه حضوری تاکید کرد.