آرشیو رای گیریها

باتوجه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و برداشت شما از فضای سیاسی و مدیریتی کشور پیش بینی می کنید که تغییرات دولت دوازدهم بیشتر در چه بخش هایی باشد؟

 • اقتصادی (۶۴%)
 • سیاسی (۳۶%)
 • اجتماعی (۰%)

تاریخ شروع: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ @ ۱:۱۱ ب٫ظ
تاریخ پایان: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ @ ۸:۳۵ ب٫ظ

کدام یک از گزینه های زیر باید مهم ترین اولویت دولت در دوره جدید باشد؟

 • اشتغال (۳۴%)
 • تعامل گسترده باجهان (۳۳%)
 • خروج از رکود (۲۸%)
 • توسعه سیاسی (۵%)

تاریخ شروع: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ @ ۶:۵۹ ب٫ظ
تاریخ پایان: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ @ ۱:۱۳ ب٫ظ

عملکرد کدام یک از گروهها در شورای شهر مورد قبول است؟

 • فعالان اجتماعی (۴۰%)
 • فعالان اقتصادی (۳۱%)
 • فعالان سیاسی (۲۴%)
 • هنرمندان (۴%)
 • ورزشکاران (۱%)

تاریخ شروع: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ @ ۸:۳۷ ب٫ظ
تاریخ پایان: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ @ ۷:۰۱ ب٫ظ

با توجه به اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند منابع ۷۳۲۰ تریلیون ریالی است، آیا تحقق ان در سال آینده امکان پذیر است؟

 • خیر (۷۶%)
 • بله (۲۰%)
 • نظری ندارم (۴%)

تاریخ شروع: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ @ ۱۱:۰۳ ق٫ظ
تاریخ پایان: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ @ ۸:۳۹ ب٫ظ

دولت قصد دارد یارانه ۳ میلیون نفر دیگر از افراد پردرآمد را حذف و یارانه نیازمندان را افزایش دهد، نظر شما چیست؟

 • موافقم (۵۸%)
 • مخالفم (۲۷%)
 • نظری ندارم (۱۵%)

تاریخ شروع: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ @ ۴:۵۲ ق٫ظ
تاریخ پایان: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ @ ۱۱:۰۲ ق٫ظ

 Page ۲ of ۴  «  ۱  ۲  ۳  ۴  »