آرشیو رای گیریها

دولت تصمیم گرفته است اتکای بودجه جاری دولت در سال آینده به درآمدهای نفتی را به صفر برساند. به نظر شما کدام گزینه در باره این تصمیم درست تر است؟ می‌توانید تا دو گزینه را انتخاب کنید.

 • تصمیم خوبی است اما امکان عملی تفکیکی بودجه عمرانی و جار ی ممکن نیست. (۰%)
 • دلیل قوی برای قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت وجود ندارد. (۰%)
 • همت دولت تدبیر و امید اجرای این تصمیم تاریخی را ممکن می‌کند. (۰%)
 • درآمد نفت باید از طریق مدیریت و سرمایه‌گذاری تبدیل به ثروت ملی بیشتری تبدیل شود و در خدمت توسعه کشور باشد (۰%)

تاریخ شروع: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ @ ۸:۵۵ ب٫ظ
تاریخ پایان: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ @ ۸:۵۵ ب٫ظ

آیا جهان اقتصاد بهترین روزنامه اقتصادی کشور است ؟

 • اطلاع ندارم (۶۳%)
 • شک نکنید !! (۲۳%)
 • بله (۱۴%)

تاریخ شروع: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ @ ۵:۵۶ ق٫ظ
تاریخ پایان: No Expiry

با توجه به تبعیض های اجتماعی که بین زنان و مردان در ایران وجود دارد چه راهکاری را برای رفع آن موثر می دانید؟

 • تلاش برای اصلاحات نهادی و بنیادین (۶۷%)
 • تبعیضی وجود ندارد (۱۹%)
 • تغییر رفتارهای اجتماعی (۱۴%)

تاریخ شروع: ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ @ ۷:۲۷ ق٫ظ
تاریخ پایان: ۱۹ مهر ۱۳۹۸ @ ۹:۱۱ ب٫ظ

به نظرشما بودجه ۱۷ هزارو ۴۰۰ میلیاردتومانی که دولت برای توسعه اشتغال در سال آینده در نظرگرفته برای اشتغالزایی ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار نفر جمعیت بیکار کافی است؟

 • خیر (۹۰%)
 • بلی (۱۰%)

تاریخ شروع: ۰۵ دی ۱۳۹۶ @ ۱۱:۲۹ ق٫ظ
تاریخ پایان: ۱۹ مهر ۱۳۹۸ @ ۹:۱۰ ب٫ظ

باتوجه به شکل گیری دبیرخانه مشترک سه اتاق و عضویت اتاق های بازرگانی،اصناف و تعاون در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اضافه شدن سازمان نظام صنفی رایانه ای به این دو مجموعه موافق هستید؟

 • بله (۶۵%)
 • خیر (۳۵%)

تاریخ شروع: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ @ ۸:۳۴ ب٫ظ
تاریخ پایان: ۱۹ مهر ۱۳۹۸ @ ۹:۰۸ ب٫ظ

 Page ۱ of ۴  ۱  ۲  ۳  ۴  »