|آرشیو خبرها

آموزش الفبای بورس قسمت اول

آموزش الفبای بورس قسمت اول

۰۸ بهمن ۱۳۹۴

در این ویدئو که به سفارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران تهیه شده است؛ الفبای بورس به زبان ساده تشریح شده است.