|آرشیو خبرها

همدلان و کارکردهای آن

همدلان و کارکردهای آن

۰۴ شهریور ۱۳۹۷

#گروه_همدلان #تحریمهای_آمریکا #موسسه_خیریه #صندوق_قرض_الحسنه #علی_کریمی