|آرشیو خبرها

مدیریت اثر بخش کارکنان

مدیریت اثر بخش کارکنان

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

همه عملکردهای خوب با هدفهای روشن شروع می شود اگر مدیران با کارکنان تحت نظارت هم اندیشی ، و در خصوص هدفهای عملی که برای طرفین روشن است گفتگو نکنند ، کارکنان آنها بدون هیچگونه هدفی و بدون اینکه بدانند چه انتظاراتی از آنان میرود ، یا حتی عملکرد خوب چیست ، رها میشوند .‏

بورس نفت، ماه های انتظار

بورس نفت، ماه های انتظار

۲۴ آذر ۱۳۹۷

بهترین تعبیر برای #بورس‌نفت ایران طفلی باشد که در شرایط اضطراری و #شش_ماهه به دنیا آمده است باید با وسواس از آن مراقبت کرد تا اندک اندک رشد کند و در دوره بالندگی و شکوفایی اش منتظر آثار مثبت فعالیت آن باشیم.

tehran# #iran #oil# #price