|آرشیو خبرها

طرح هوشمندسازی نان گرفتار تصمیمات خودسرانه

طرح هوشمندسازی نان گرفتار تصمیمات خودسرانه

۱۶ آبان ۱۴۰۱

نایب رییس علوم و فنون غلات، گفت: مادامی یک سازمان مقتدر و تصمیم‌گیر واحد برای نان کشور مانند سازمان تنظیم بازار نان (طبق فرمان ۹ماده ای رهبری) وجود نداشته باشد،طرح هوشمند سازی نان موفق نخواهد شد زیرا وزارت اقتصاد به عنوان متولی هوشمند سازی نان و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی آرد و نان هریک به یک نحو تصمیم گیری خواهند کرد و وزارت صمت و بازرسان آن و اتاق اصناف هر شهر خودسرانه رفتار کرده و به دلیل عدم برخورداری از تخصص لازم در حوزه نان از بازرسان اتحادیه های ذغال فروشان- قصابان و لوله فروشان برای نظارت بر نانوایی‌ها استفاده می‌کنند که باعث دلزدگی و سرخوردگی نانوایان و سقوط نان می شوند.