|آرشیو خبرها

تحمیل هزینه‌های جدید به بخش بحران‌زده مسکن

تحمیل هزینه‌های جدید به بخش بحران‌زده مسکن

۰۸ آذر ۱۴۰۱

عضوهیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشورافزود: باید توجه داشت با مصوبه اخیر مجلس در ارتباط با بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی یعنی به ازای هرمتربع ساخت اقدام ملی در شهرهای بزرگ حداقل بین ۱۶۰ الی ۲۰۰ هزار تومان هزینه اضافه شده است که باید دولت پاسخگو باشد و برنامه ریزی لازم را انجام دهد.

سرنوشت نامعلوم وعده‌های خانه‌دار شدن 

سرنوشت نامعلوم وعده‌های خانه‌دار شدن 

۰۷ آذر ۱۴۰۱

فعال حوزه مسکن تجدید نظر در روش اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد وگفت: مادامی که دولت با بخش خصوصی وارد مذاکره نشود و ازهمکاری آن استفاده نکند، به تحول وساختار درستی که به توسعه بیانجامد دربخش مسکن، دست پیدا نمی‏ کنیم.