۷۴ گونه جانوری و گیاهی در ایران در معرض خطر انقراض

0
۲۷۷ بازدید

 بهره‌وری کشاورزی درایران نصف کشورهای توسعه یافته است

گروه تولید

بانک جهانی سرانه مصرف انرژی در ایران را سالانه معادل ۲۸۱۳کیلوگرم نفت برآورد و در مورد بخش کشاورزی اعلام کرد بهره وری کشاورزی در ایران نصف کشورهای توسعه یافته است.

بانک جهانی در گزارشی نوشت کل زمین های کشاورزی در ایران معادل ۳۰ درصد زمین های این کشور است که البته تنها ۱۹ درصد از کل زمین های کشاورزی در ایران به صورت آبیاری کشت می شود.

بر اساس این گزارش بهره وری کشاورزی در ایران بسیار پایین است به طوری که میزان برداشت محصول در ایران حدود نصف کشورهای توسعه یافته و همچنین کمتر از متوسط خاورمیانه است. در ایران در هر هکتار ۲۳۴۶ کیلو محصول برداشت می شود در حالی که این رقم برای کشورهای توسعه یافته ۴۳۹۱ کیلو و در خاورمیانه ۲۵۶۱ کیلو است.

بانک جهانی سطح منطقه جنگلی ایران را معادل ۶.۸ درصد کل سطح زمینی ایران دانسته و اعلام کرده است که ۷.۲ درصد از مناطق سرزمینی ایران به عنوان مناطق حفاظت شده تعیین شده است.

بر اساس آمار بانک جهانی ۷۴ گونه جانوری و گیاهی در ایران در معرض خطر انقراض قرار دارند که از این رقم ۱۷ گونه پستاندار،‌ ۱۷ گونه پرنده، ۳۷ گونه ماهی و ۳ گونه نیز گیاهی است.

کل صید ماهی در ایران سالانه ۸۸۵ هزار تن اعلام شده است. صید ماهی در ایران طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ به طور متوسط سالانه ۳.۷ درصد رشد داشته است که بیشتر از میزان رشد صید ماهی در کشورهای توسعه یافته و متوسط خاورمیانه بوده است. متوسط رشد صید ماهی در کشورهای توسعه یافته و کشورهای خاورمیانه ای طی این مدت به ترتیب ۱.۶ درصد و ۳ درصد اعلام شده است.

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به مصرف انرژی در ایران اشاره کرده و سرانه مصرف انرژی در ایران را سالانه معادل ۲۸۱۳ کیلوگرم نفت برآورد کرده است. این رقم دو برابر متوسط مصرف انرژی در خاورمیانه و همچنین بسیار بیشتر از سرانه مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته است.

سرانه مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته معادل ۱۸۹۳ کیلو نفت و این رقم برای خاورمیانه معادل ۱۳۷۶ کیلو نفت برآورد شده است.

بر اساس این گزارش سرانه انتشار گازهای گلخانه ای در ایران ۷.۷ تن در سال است و این رقم برای کشورهای توسعه یافته ۵.۴ تن و برای خاورمیانه ۳.۹ تن است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13447