کد خبر: 11981
تاریخ انتشار: ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

۴/۵ میلیارد دلار لوازم خانگی رسما قاچاق می شود

۴/۵ میلیارد دلار لوازم خانگی رسما قاچاق می شود

فروش 5میلیاردی در بازار در برابر واردات 450میلیون دلاری

گروه تولید

موضوع قاچاق همواره به عنوان یکی از معضلات اصلی بخش تولید گریبانگیر صنعتگران کشور بوده است؛ با این حال این روزها بحث هایی مطرح می شود که بررسی آنها وخامت حال تولید داخلی به دلیل مسایلی فارغ از مساله قاچاق را گوشزد می کند.

صنعت لوازم خانگی یکی از مهمترین بخش هایی است که با این مساله فراقاچاق درگیر است، در حالی که واردات رسمی لوازم خانگی سالانه ۴۵۰میلیون دلار اعلام شده است، آمار شرکت های بازرسی فروش ۵میلیارد دلاری لوازم خانگی خارجی دربازار ایران را نشان می دهد که فعالان این صنعت نام این تفاوت4/5میلیارد دلاری را قاچاق رسمی از مناطق آزاد گذاشته اند.

محمدرضا دیانی رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی یکی از منتقدان همیشگی این موضوع بوده است که درهمین رابطه می گوید باید بررسی شود تفاوت بیش از 4 میلیارد دلاری چگونه در این بازار شکل می گیرد و محصولات آن وارد می شود.

وی با بیان اینکه درصد محدودی از طریق اسکله های غیرمجاز وارد می شود ، اضافه کرد: آنچه که دراین بازار مشهود بوده، قاچاق رسمی لوازم خانگی با استفاده از تعرفه های جایگزین و سوء استفاده از مناطق ویژه و آزاد است.

دیانی با اشاره به اینکه این موارد به راحتی قابل رصد و پیگیری است ، گفت: یکسری برندها، کالاها را عرضه و توزیع می کنند و نمایندگان فروش و توزیع برندهای خارجی کمتر از صد نفرند و این قابلیت وجود دارد که سازمان های حسابرسی آنها را فرا بخوانند که در طول سال چقدر فروش داشتند ، مدارک ارائه کنند که از کجا آورده اند و با چه منشایی ترخیص کردند.

وی با بیان اینکه روش پیش بینی شده در این باره حسابرسی است ، گفت : می توانیم با استفاده از حسابرسان رسمی ؛ برندها ، میزان فروش آنها و راههای ورود کالایشان را بررسی کرد.

رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ایران گفت : یکی از راههای فرار در این صنعت وارد کردن قطعات منفصل به جای محصول کامل است یعنی به طور نمونه درب یخچال را از یک گمرک وارد می کنند ، کابینت را از جای دیگر و سپس در منطقه ویژه ای کابینت را به عنوان کالایی ساخت داخل ثبت می کنند و درب یخچال را که از جایی دیگر و با نام فرد دیگری وارد کرده اند ، به هم پیچ می کنند و به جای پرداخت تعرفه کامل تعرفه قطعه را می دهند.

دیانی افزود : تعرفه قطعه 8 و 15 صدم درصد و تعرفه محصول کامل 45 درصد است که وزارت صنعت برای حمایت از تولید داخل برای واردات محصول کامل وضع کرده است البته وارد کنندگان آن را رعایت نمی کنند.

وی اضافه کرد : سازمان های حسابرسی می توانند آمارها را تحلیل و مدارک را بررسی کنند و ببینند وارد کننده ای که شش تا 8 هزار میلیارد تومان فروش داشته ، آیا حقوق گمرکی ، مالیات ومالیات بر ارزش افزوده را به صورت صحیح پرداخت کرده است.