کد خبر: 3910
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۳

۴ ماموریت ویژه ضدرکود دولت به وزارت صنعت

۴ ماموریت ویژه ضدرکود دولت به وزارت صنعت

دولت برای خروج غیرتورمی از رکود چهار ماموریت ویژه به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده است.‏

سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در حالی اعلام شده که در چند مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت مستقیم مسئول بهبود اوضاع شده است.‏
به صورت ویژه و مستقیم وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده تا فرایند صدور جواز در بخشهای مختلف این وزارتخانه را به منظور بهبود فضای کسب و کار و خروج از رکود کاهش دهد.‏
براین اساس قرار است مدت زمان صدور جواز تاسیس برای صنایع کوچک و متوسط به ۱۰ روز کاهش یابد. مدت زمان صدور جواز تاسیس برای صنایع بزرگ هم باید به ۳۰ روز کاهش یابد.‏
در حوزه معدن نیز باید مدت زمان موردنیاز برای صدور گواهی کشف و جواز اکتشاف به ۱۰ روز کاهش یابد. در حوزه تجارت نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده مدت زمان صدور یا تمدید کارت بازرگانی را به ۱۵ روز کاهش دهد.‏
همچنین از دیگر راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود افزایش سرمایه صندوق های حمایتی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است. در حال حاضر چهار صندوق ضمانت صادرات ایران، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و توسعه صنایع دریایی در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند.‏
قابل انجام کردن ثبت سفارش کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری در مرحله رسیدگی در گمرک از طریق سامانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از دیگر راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود بوده که به صورت مستقیم مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.‏
بازنگری فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور، ستاد مبارزه با کالا و ارز، وزارت امور اقتصادی و دارایی هم از دیگر مواردی است که در سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مشاهده می شود. ‏