کد خبر: 12438
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
گروه : فرهنگ

۴ درصد دانشجویان «شاهنامه» را می‌شناسند!

۴ درصد دانشجویان «شاهنامه» را می‌شناسند!

دبیرکل بنیاد فردوسی اظهار کرد: براساس تحقیقات صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۰ با همکاری جهاددانشگاهی، مشخص شد تنها چهار درصد دانشجویان‌ کشور با «شاهنامه‌» فردوسی آشنا هستند.

یاسر موحدفرد درباره میزان ‌شناخت جامعه از فردوسی و آثار او گفت: در سال ۱۳۹۰ که دهه «گرامی‌داشت هزاره ‌شاهنامه» نام گرفت با همکاری جهاددانشگاهی تحقیقی درخصوص میزان ‌شناخت قشر فرهیخته دانشگاهی و دانشجویان انجام شد تا مشخص شود چقدر از این ‌قشر جامعه با «شاهنامه‌» فردوسی آشنا هستند.در این‌ تحقیق متاسفانه تنها چهار درصد اعلام کردند که «شاهنامه‌» فردوسی را می‌شناسند و جالب این‌که این ‌چهار درصد نیز تنها به واسطه شعرهای‌ «شاهنامه» که در کتاب‌های‌ درسی آمده بود با «شاهنامه» آشنایی داشتند.