کد خبر: 4154
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۳

۲۷ هزار میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شد

۲۷ هزار میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شد

گروه بازارسرمایه : سازمان خصوصی سازی از ابتدای امسال تاکنون، 27 هزار میلیارد ریال سهم دولتی را از طریق بورس، فرابروس، مزایده و مذاکره به فروش رسانده است

بالغ بر 27 هزار و 419 میلیارد ریال سهم دولتی از ابتدای سال 93 تاکنون توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق بورس، فرابروس، مزایده و مذاکره واگذار شده است.
بر اساس این گزارش، از این میزان واگذاری بالغ بر  75 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار و 21 هزار و 53 میلیارد ریال در بازار فرابورس به فروش رسیده است؛ بعلاوه این که یک میلیارد ریال سهم دولتی هم از طریق مذاکره و 6 هزار و 290 میلیارد ریال از طریق مزایده فروخته شده است.
همچنین آمار واگذاری های امسال به تفکیک حجم واگذاری سهام نشان می‌دهد 27 هزار و 33 میلیارد ریال به صورت بلوکی، 75 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 311 میلیارد ریال به صورت ترجیحی به بخش خصوصی داده شده است که 23 هزار و 508 میلیارد ریال آن مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 3 هزار و 910 میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه دو ماده 2 این قانون بوده است.
همچنین آمار واگذاری سهام توسط این سازمان از سال 84 تاکنون نشان می دهد که در این مدت 129 هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی واگذار شده که 71 هزار میلیارد تومان آن به که 55 درصد از واگذاری را شامل می شود به عموم متقاضیان بوده است.