کد خبر: 6915
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۳

۲۰ سال زمان برای بازیابی سفره های زیرزمینی لازم است

۲۰ سال زمان برای بازیابی سفره های زیرزمینی لازم است

گروه امورزیربنایی: معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با توجه به وضعیت آب های زیرزمینی از تهیه طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی خبر داد و گفت: در صورت اجرای این طرح، احیای سفره های زیرزمینی ۲۰ سال طول می کشد تا به وضعیت قبل بازگردد.

رحیم میدانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: برای اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده که این رقم نسبت به بودجه سال گذشته ۶ برابر رشد داشته است.

وی ادامه داد: پایان اجرای این طرح در انتهای برنامه ششم توسعه پیش بینی شده و باید ۱۱ میلیارد مترمکعب از مصرف آب های زیرزمینی کاهش دهیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، اظهار داشت: حفاظت از منابع آب مهمترین اولویت برنامه ها است، بنابراین در قالب نظام تاسیس آب در حوزه های آبریز کشور گاهی هفت تا هشت استان در یک حوزه آبریز مشترک هستند که آب این حوزه ها را بین استان ها سهمیه بندی می کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید مطمئن شویم که بهره برداری در چارچوب های تعیین شده صورت گرفته است، گفت: مصرف مجاز و میزان تعیین شده و میزان آبی که به سامانه آب باز می گردد و آن را تحت تاثیر قرار می دهد، از شاخصه های حفاظت از منابع آب به حساب می آید.

میدانی گفت: با توجه به اینکه قیمت تمام شده با قیمت فروش آب فاصله زیادی دارد، وزارت نیرو مجبور است آب را با قیمت تضمینی از سرمایه گذار بخش خصوصی خریداری کند و در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد که این اقدام هزینه های زیادی را بر وزارت نیرو تحمیل خواهد کرد.معاون وزیر نیرو گفت: در بودجه سال آینده اعتبار خرید تضمینی آب پنج برابر شده و به ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی طرح های تامین آب شرب روستایی را از مشکلات عمده این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: در بودجه سال آینده ۴۰۰ میلیارد تومان برای این بخش پیش بینی شده ولی اعتبار لازم برای تکمیل پروژه های آب روستایی دو هزار میلیارد تومان برآورد می شود.