کد خبر: 9926
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۳

۱۹ میلیون تن سیمان روی زمین مانده است!‏

۱۹ میلیون تن سیمان روی زمین مانده است!‏

رئيس هيات مديره انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان خبر داد: ‏

فعالان صنعتي در دوره هاي مختلف از ارز با نرخ 1000 تومان تا 1700، 1800 تومان استفاده کرده اند در صورتي که حالا بايد بسته به بانک هاي عامل اين تسهيلات را با نرخ ارز مبادلاتي 2600 تا 2700 توماني و حتي با نرخ ارز آزاد بازگردانند.‏
سيد محمد اتابک رئيس هيات مديره انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان معتقد است هم اکنون صنعت سيمان با يک چالش واقعي رو به رو است. او مي گويد در 42 سال گذشته که آمار توليد سيمان در کشور موجود است هميشه به جز سه سال گذشته با يک شيب صعودي افزايش توليد رو به رو بوده ايم اما اين آهنگ در واقع از سال 1391 متوقف و کاهش يافته است. او به خبرگزاري خبرآنلاين گفت:" در سال هاي 91، 92 و 93 سال هايي را مي بينيم که رشد سيمان کاهش پيدا کرده و منفي شده است. در سال جاري در نه ماهه اول سال شاهد توليد حدود 51.6 ميليون تن سيمان بوده ايم که نسبت به سال گذشته 6.5 درصد افت داشته است و ميزان تحويل نيز 7 درصد کاهش يافته است، کاهشي که در سال 91 نيز شاهد آن بوده ايم."‏
به گزارش خبرآنلاين، او با اشاره به اينکه مصرف سيمان در داخل کشور کاهش يافته است، مي گويد:" مصرف سيمان به نوعي خميرمايه و بيانگر توسعه است و اين کاهش نشان مي دهد با کاهش توسعه و پروژه هاي عمراني رو به رو بوده ايم و حتي با روي کار آمدن دولت جديد نيز تغييراتي در اين وضعيت به وجود نيامده است."‏
اتابک با بيان اينکه دولت جديد هيچ کمکي را به مجموعه سيمان کشور نکرده است و همان سياست هاي دولت گذشته را با يک شرايط تقريبا مشابه اي ادامه داده است، مي گويد:" در حال حاضر ميزان دپو و ذخيره سيماني که روي زمين داريم به خاطر کاهش مصرف داخلي بسيار افزايش يافته و بالا رفته است به طوري که 19 ميليون تن سيمان يعني توليد بيش از سه ماه کشور روي زمين مانده است، اتفاقي که در هيچ دوره اي به اين شکل با آن مواجه نبوده ايم و هم اکنون صنعت سيمان با يک چالش واقعي رو به رو است."‏
به گفته ارئيس هيات مديره انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان هم اکنون حجم سرمايه گذاري و حجم فروش صنعت سيمان در کشور با هم مطالبقت ندارد. او مي گويد:" در همه جاي دنيا در دوره هاي رکود دولت ها براي صنايع شرايطي خاص را در نظر مي‌گيرند و از صنايع حمايت مي کنند درصورتي که هم اکنون شاهد اين ماجرا در کشور نيستيم؛ تسهيلاتي که فعالان صنعت سيمان پيش از اين دريافت کرده اند حالا بايد با نرخ ارز سه برابر پرداخت کنند درشرايطي که دولت بايد اجازه بدهد که برابر توافقنامه اوليه عمل بشود و معوقات و تسهيلات با همان نرخ ارز دريافتي پرداخت شوند."‏
او مي گويد:" فعالان صنعتي در دوره هاي مختلف از ارز با نرخ 1000 تومان تا 1700، 1800 تومان استفاده کرده اند در صورتي که حالا بايد بسته به بانک هاي عامل اين تسهيلات را با نرخ ارز مبادلاتي 2600 تا 2700 توماني و حتي با نرخ ارز آزاد بازگردانند." ‏
علاوه بر اين او درباره ميزان بدهي هاي فعالان صنعت سيمان مي گويد:" بدهي‌ اي که مجموعه صنعت سيمان هم اکنون دارد ‌نزديک به 800 ميليون يورو بايد باشد درحالي که سرمايه در گردش همين سيمان و کلينکري که روي زمين است 1500 تا 1600 ميليارد است."‏