۱۶ آفت قرنطینه ای کشاورزی رهاورد قاچاق میوه!

0
۲۵۶ بازدید

گروه تولید: رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از هدفگذاری چهار درصدی منابع تولید ناخالص داخلی به بخش تحقیقات تا سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: نگاه فعلی به تحقیقات در شان این بخش نیست و به حمایت بیش از پیش دولت نیاز دارد.

اسکندر زند، افزود: با توجه به اعمال تحریم ها علیه ایران، کشور درشرایط اقتصاد مقاومتی به سر می برد با وجود آنکه نگاه فعلی به تحقیقات در شان این بخش نیست اما تلاش داریم شرایط اقتصادی کشور را درک کنیم تا مشکلات در مجموعه دولت حل شود.

معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: در حال حاضر تنها نیم درصد تولید ناخالص داخلی به بخش تحقیقات اختصاص دارد که این اعتبار کافی نیست.

وی از ورود آفات نوظهور خبر داد و گفت: در حال حاضر برنامه مدیریت آفات نوظهور را تدوین کرده ایم و تاکنون بیش از ۲۰ آفت جدید نوظهور شناسایی شده که از مشکلات اساسی بخش کشاورزی به شمار می رود لذا این مهم در اولویت برنامه های سازمان تحقیقات کشاورزی قرار دارد.

زند گفت: از مجموع ۲۳ آفت مهم گیاهی حدود ۱۶ آفت جزء آفات قرنطینه ای کشاورزی است که از روش های نامناسب و قاچاق وارد کشور شده است.

وی اظهار داشت: ورود آفات قرنطینه ای به کشور تهدید به شمار می رود و مسئله واردات قاچاق میوه به طور قطع روی مسائل قرنطینه ای کشاورزی تاثیرگذار است.

وی اضافه کرد: به منظور جلوگیری از بروز آفات نباتی، استانداران استان های مرزی باید در مقابله با قاچاق میوه اهتمام بیشتری داشته باشند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13282