۱۴درصد سپرده های بانکی سرگردانند

0
۳۰۶ بازدید

گروه بازارپول : کل نقدینگی کشور ۵۸۰ هزار میلیارد ریال بوده که با این حساب ۱۴ درصد سپرده های بانکی از گردونه کمک به تولید خارج شده که این رقم نسبت به سالهای گذشته رشد دو برابری داشته است .
حمید تهران فر، معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص دلایل شکل گیری معوقات بانکی گفت: دو عامل بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بودند که از عوامل بیرونی می توان به رکود تورمی ، تحریم های بین المللی ، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلی می‌توان به عدم اعتبار سنجی دقیق در بانکها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانکها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره کرد.
تهرانفر درخصوص جدیت بانکها در وصول مطالباتشان عنوان کرد : این که گفته می شود بانکها دنبال مطالبات معوق نیستند  اساساً اشتباه است چون وجود مطالبات معوق در دفاتر بانکها، نشان دهنده ضعف مدیران آن بانک است. علاوه بر آن، تاثیر مطالبات معوق بر کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی بسیار چشمگیر است.
وی در خصوص مطالبات شرکت های زیر مجموعه بانکها گفت: مشکل در ثبت و طبقه بندی مطالبات غیر جاری شرکت های متعلق به بانک ها می باشد. به عبارت دیگر برخی بانک ها به جهت حمایت از شرکت های زیرمجموعه خود این قبیل مطالبات را با ترفندهای مختلف در طبقه جاری حفظ می کنند لذا این مطلب که عنوان می شود مطالبات از شرکت های زیرمجموعه بانک ها پیگیری نمی شود اصولا” دارای شکل دیگری است و نحوه برخورد دیگری را می طلبد.
معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص بدهکاران بزرگ بانکی گفت : ۱۰ بدهکار بزرگ بانکی ، ۱۲۴ هزار میلیارد ریال بدهی به بانکها دارند و ۱۵ درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این ۱۰ نفر است .
 وی همچنین افزود:۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم ، ۳۳ درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده اند . ۲۰۰ بدهکار بزرگ ۵۵ درصد را به خود اختصاص داده اند و ۳ نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارند . ۴۸ درصد بدهکاران نیز معادل ۱۳۱ مشتری ، بالای هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند .
  وی درخصوص میزان مطالبات معوق بانکهای دولتی ، خصوصی و نیمه خصوصی گفت : بانکهای دولتی ۳۲۳ هزار میلیارد ریال از مطالباتشان معوق شده است که این میزان ، معادل ۱۳ درصد کل تسهیلاتشان می باشد.

گروه بازارپول : کل نقدینگی کشور ۵۸۰ هزار میلیارد ریال بوده که با این حساب ۱۴ درصد سپرده های بانکی از گردونه کمک به تولید خارج شده که این رقم نسبت به سالهای گذشته رشد دو برابری داشته است .
حمید تهران فر، معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص دلایل شکل گیری معوقات بانکی گفت: دو عامل بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بودند که از عوامل بیرونی می توان به رکود تورمی ، تحریم های بین المللی ، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلی می‌توان به عدم اعتبار سنجی دقیق در بانکها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانکها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره کرد.
تهرانفر درخصوص جدیت بانکها در وصول مطالباتشان عنوان کرد : این که گفته می شود بانکها دنبال مطالبات معوق نیستند  اساساً اشتباه است چون وجود مطالبات معوق در دفاتر بانکها، نشان دهنده ضعف مدیران آن بانک است. علاوه بر آن، تاثیر مطالبات معوق بر کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی بسیار چشمگیر است.
وی در خصوص مطالبات شرکت های زیر مجموعه بانکها گفت: مشکل در ثبت و طبقه بندی مطالبات غیر جاری شرکت های متعلق به بانک ها می باشد. به عبارت دیگر برخی بانک ها به جهت حمایت از شرکت های زیرمجموعه خود این قبیل مطالبات را با ترفندهای مختلف در طبقه جاری حفظ می کنند لذا این مطلب که عنوان می شود مطالبات از شرکت های زیرمجموعه بانک ها پیگیری نمی شود اصولا” دارای شکل دیگری است و نحوه برخورد دیگری را می طلبد.
معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص بدهکاران بزرگ بانکی گفت : ۱۰ بدهکار بزرگ بانکی ، ۱۲۴ هزار میلیارد ریال بدهی به بانکها دارند و ۱۵ درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این ۱۰ نفر است .
 وی همچنین افزود:۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم ، ۳۳ درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده اند . ۲۰۰ بدهکار بزرگ ۵۵ درصد را به خود اختصاص داده اند و ۳ نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارند . ۴۸ درصد بدهکاران نیز معادل ۱۳۱ مشتری ، بالای هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند .
  وی درخصوص میزان مطالبات معوق بانکهای دولتی ، خصوصی و نیمه خصوصی گفت : بانکهای دولتی ۳۲۳ هزار میلیارد ریال از مطالباتشان معوق شده است که این میزان ، معادل ۱۳ درصد کل تسهیلاتشان می باشد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1944