شنبه 15 بهمن، 1401

کدخبر: 2817 13:55:17 1393-04-08
تسهیلات یک میلیاردلاری به صادرکنندگان و تولیدکنندگان

تسهیلات یک میلیاردلاری به صادرکنندگان و تولیدکنندگان

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
تسهیلات یک میلیاردلاری به صادرکنندگان و تولیدکنندگان

تسهیلات یک میلیاردلاری به صادرکنندگان و تولیدکنندگان

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه بازارپول : براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت کنند.
بانک مرکزی در قالب دستورالعملی مقرر کرد: به منظور کمک به توسعه اقتصادی، گسترش صادرات و ایجاد اشتغال، بانک‌های کشور می‌توانند جمعا تا میزان معادل یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا، با شرایط زیر در اختیار صادرکنندگان (اعم از صادرات کالا و خدمات) و تولیدکنندگان واجد شرایط قرار دهند

شرایط :
۱- نوع تسهیلات
۱-۱) یک ساله: برای خرید مواد اولیه و مصرفی
تبصره: نوع تسهیلات در خصوص هزینه‌های مربوط به صدور خدمات وفق آیین‌نامه تامین مالی صادرات کالا و خدمات تعیین می‌شود.
۲-۱) چهارساله: برای خرید ماشین‌آلات تولیدی و خدمات مربوطه یا تکمیل طرح‌های ‌نیمه تمام و هزینه های مربوط به صدور خدمات.
۲- سقف کلی تسهیلات (برای همه بانک‌ها):
سقف کلی تسهیلات قابل اعطاء برای تمامی بانک‌ها تا معادل یک میلیارد دلار می‌باشد.
بانک‌ها می‌توانند ۶۰ درصد مبلغ مذکور را برای تسهیلات یک ساله و ۴۰ درصد آن را برای تسهیلات چهار ساله تخصیص دهند. سقف کلی تسهیلات براساس گزارش‌های دریافت شده از بانک‌های ارائه دهنده تسهیلات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.
تبصره: بانک‌ها مکلفند آمار تسهیلات تصویبی و پرداختی را ماهانه به اداره آمار و تعهدات ارزی ارسال نمایند.
۳- سقف فردی تسهیلات (برای هر متقاضی):
براساس تشخیص بانک تسهیلات دهنده به استناد ارزیابی خود از متقاضی و طرح مورد نظر و حداکثر تا سقف پنج میلیون دلار برای اشخاص حقیقی و بیست میلیون دلار برای هر شخص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی مشروط بر اینکه تسهیلات اعطایی از ۵٪ سرمایه بانک تجاوز ننماید، بلامانع است. اعطای تسهیلات بیش از این مبلغ پس از تایید بانک مرکزی عملی خواهد بود.
تبصره ۱: بانک‌ها در هر مورد ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های صادره توسط ادارات و واحدهای ذیربط این بانک را در زمینه اعطای تسهیلات و وضعیت اعتباری متقاضی و سقف تسهیلات اعتباری مورد لحاظ قرار خواهند داد.
تبصره ۲: اعطای تسهیلات ارزی به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی منوط به اخذ مجوز موضوع ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا از اداره اعتبارات این بانک می‌باشد.
تبصره ۳: اعطای تسهیلات ارزی به اشخاص حقوقی در قالب اعتبار خریدار حداکثر تا سقف سی میلیون دلار بلامانع است.
۴- محل تأمین و اعطاء تسهیلات:
۱-۴) سپرده‌های ارزی مشتریان نزد بانک‌ها.
۲-۴) ذخایر ارزی بانک‌ها.
۳-۴) امکانات شعب خارج از کشور و کارگزاران بانک‌ها.
تبصره: این تسهیلات از محل منابع یادشده قابل پرداخت خواهد بود. بانک‌ها با توجه به گردش نقدینگی خود مبلغ و شرایط بازپرداخت تسهیلات اعطایی را تنظیم خواهند کرد.
در صورت عدم انطباق دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی در کوتاه مدت، دریافت وام ارزی از بانک مرکزی با نرخ‌های بین المللی (LIBOR) میسر خواهد بود.
۵ - واجدین شرایط استفاده از تسهیلات:
۱-۵) صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی، خدمات و تولیدکنندگان.
۲-۵) مجریان طرح‌های خودگردان با اولویت طرح‌های نیمه تمام (به جز طرح‌های نیمه تمامی که به تایید اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تسهیلات فاینانس برای انجام همان قسمت طرح استفاده می‌کنند).
۶-کارمزد تعهد
تا ۰٫۲ درصد در سال براساس مانده استفاده نشده تسهیلات از روز تصویب تسهیلات تا روز استفاده از تسهیلات.
٧- نرخ سود تسهیلات:
۱-۷) نرخ سود مورد انتظار تسهیلات به تشخیص بانک عامل با توجه به نوع ارز و وضعیت اعتباری متقاضی تعیین می‌گردد.
تبصره: نرخ سود تسهیلات صادراتی بر اساس مفاد آیین‌نامه تامین مالی صادرات محاسبه می‌گردد.
۲-۷) نرخ خسارت تاخیر تأدیه نیز با توجه به شرایط قرارداد و نوع ارز توسط بانک عامل تعیین و بصورت شرط ضمن عقد در قرارداد، در ج و به تایید و امضای متقاضی خواهد رسید.
٨- دوره استفاده از تسهیلات:
۱- ۸) تا شش ماه از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی برای خرید مواد اولیه و مصرفی.
۲- ۸) تا دو سال از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی برای ورود ماشین آلات و اجرای طرح‌ها.
۳- ۸) جهت صدور خدمات بر اساس آیین‌نامه تامین مالی صادرات کالا و خدمات
تبصره: درصورت سپری شدن دوره استفاده قبل از استفاده کامل از تسهیلات ، تمدید دوره مذکور به تشخیص بانک با توجه به مقررات جاری بلامانع است.
۹ -دوره تنفس:
حداکثر شش ماه پس از استفاده کامل از تسهیلات، یا پایان دوره استفاده از تسهیلات (هرکدام که جلوتر باشد) خواهد بود.
۱۰- دوره بازپرداخت تسهیلات:
۱-۱۰ ) شش ماه پس ازپایان دوره تنفس در یک قسط برای خرید مواد اولیه و مصرفی.
۲-۱۰ ) حداکثر در هشت قسط مساوی و متوالی شش ماهه که اولین قسط آن پس از انقضای دوره تنفس برای ورود ماشین آلات و اجرای طرحها و صدور خدمات و بنا به تشخیص بانک خواهد بود.
تبصره: دوره استفاده از تسهیلات جزء دوره بازپرداخت محسوب نمی‌گردد.
۱۱- انعقاد قرارداد و دریافت وثایق:
قراردادهای اعطای تسهیلات به ارز منعقد می‌گردند و استفاده‌کنندگان از تسهیلات متعهد به بازپرداخت عین ارز در سررسیدهای مربوطه خواهند بود. تبدیل به ریال تسهیلات اعطایی امکان‌پذیر نبوده و وثیقه، متناسب با کل مبلغ تسهیلات به اضافه سود و هزینه‌های ارزی مربوطه توسط بانک اعطاءکننده تسهیلات دریافت خواهد شد.
ارزیابی و تصمیم گیری :
براساس درخواست متقاضی، ارائه طرح توجیه ی و بررسی و تشخیص بانک عامل.
۱۳- موارد مصر ف تسهیلات:
از طریق گشایش اعتبار اسنادی و یا حواله در وجه ذینفع.
تبصره ۱: بابت گشایش اعتبار اسنادی نیازی به پرداخت پیش پرداخت ریالی توسط متقاضی نبوده و دراین مورد آن بانک بنا به تشخیص و مسئولیت خود و با توجه به شرایط و اعتبار متقاضی تسهیلات، تصمیمات لازم را اخذ خواهد نمود.
تبصره ۲: انجام هرگونه تغییر و یا اصلاح در شرایط اعتبار اسنادی مربوطه، تابع دستورالعمل‌های‌ کلی مربوط به گشایش، اصلاح و تغییرات اعتبار اسنادی خواهد بود.
تبصره ۳: واردات کالا با کسب مجوزهای قانونی و طی مراحل ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط تا معادل پانصد هزار دلار آمریکا با تشخیص و صلاحدید بانک عامل از طریق حواله در وجه ذینفع بلامانع است.
۱۴- نحوه ثبت و ارسال آمار:
واردات از محل تسهیلات اعطایی از نظر نحوه ثبت و ارسال آمار، واردات از محل ارز حاصل از صادرات تلقی شده و آمار مربوطه بر این اساس به بانک مرکزی گزارش می‌شود. کدهای مربوطه توسط واحدهای ذیربط اعلام خواهند شد.

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |