چهارشنبه 12 بهمن، 1401

کدخبر: 9936 14:59:25 1393-11-14
استفاده از تجربه موفق صحراي ليبي براي دسترسي به منابع جديد آب در ايران

استفاده از تجربه موفق صحراي ليبي براي دسترسي به منابع جديد آب در ايران

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
استفاده از تجربه موفق صحراي ليبي براي دسترسي به منابع جديد آب در ايران

استفاده از تجربه موفق صحراي ليبي براي دسترسي به منابع جديد آب در ايران

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

مطالعه براي دسترسي به منابع آب در اعماق زمين در برخي نقاط جهان

همچون صحراي ليبي و جنگل‌هاي آمازون انجام شده و به اکتشاف منابع آب با وسعت و حجم قابل‌توجهي منجر شده است و اين مطالعات اکنون در ايران در حال انجام است.‏
به گزارش تسنيم، پس از سونامي 15 ساله خشکسالي و عدم موفقيت دولت در جلوگيري از سونامي مصرف آب در کشور، دسترسي به منابع جديد آب در ايران در برنامه دولت قرار گرفت. ‏
يکي از اين منابع جديد، دسترسي به آب هاي ژرف است. منابع آبي که در اعماق زمين زير بستر ايران قرار دارد و تاکنون در خصوص وجود آنها و چگونگي پراکندگي آنها در صورت وجود، مطالعاتي انجام نشده است.‏
مطالعه بر روي آبهاي ژرف ايران از ابتداي سال جاري در برنامه وزارت نيرو قرار گرفت و در ادامه سه منطقه در سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي و يزد به عنوان مناطقي که دستاوردهاي مطالعاتي آن براي ادامه کار بسيار مفيد خواهد بود، به عنوان نخستين مناطق مطالعاتي تعيين شدند و شهريورماه سال جاري مطالعات در دو منطقه زابل در استان سيستان و بلوچستان و هزار مسجد در استان خراسان رضوي، به عنوان دو پايلوت کشوري آغاز شد.‏
رضا راعي‌عزآبادي - مديرکل دفتر مطالعه‌هاي پايه منابع آب شرکت مديريت منابع آب ايران - در اين خصوص گفت: آب‌هاي ژرف منابع آبي هستند که در اعماق زمين قرار گرفته‌اند و از ذخاير آب راهبردي محسوب مي‌شوند و هرگونه بهره‌برداري از آنها مستلزم دقت و حساسيت خاص است.‏
وي افزود: عمق مورد نظر وجود اين منابع در هر کشور متغير است؛ براي نمونه در اندونزي و بنگلادش به‌دليل بالا بودن سطح منابع آب زيرزميني، چاه‌هاي 150 متر جزو آب ژرف به حساب مي‌آيد، اما در ايران مرکزي منابع آب موجود در عمق 400 متري نيز آب ژرف محسوب نمي‌شود.‏
‏"طرح مطالعه‌هاي منابع آب ژرف" عنوان پروژه اي مطالعاتي است که با هدف تعيين اينکه اين پتانسيل در کدام بخش‌هاي ايران وجود دارد، در حال اجرا است و مقرر شده، در مراحل مختلف مطالعه مناطق واجد اين منابع، حجم و اندازه مخزن آنها، ايستايي يا پويايي منابع و همچنين در صورت پويايي، مسير و جهت حرکت اين منابع مورد مطالعه و شناسايي قرار گيرد تا مشخص شود که اين آب‌ها در حوضه مرزهاي کشور حرکت مي‌کند يا از کشور خارج مي‌شود.‏
محمد حاج‌رسوليها - مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران - نيز در اين خصوص اظهار داشت: با انجام مطالعه در بخش آب‌هاي ژرف، مي‌توان مشخص کرد آب‌هاي حاصل از ذوب برف و بارندگي در ارتفاعات کشور آيا به دريا وارد مي‌شوند يا در اعماق از کشور خارج مي‌شود.‏
تاکنون مطالعه براي دسترسي به منابع آب هاي ژرف علاوه بر برخي کشورهاي منطقه همچون اردن، در برخي نقاط جهان همچون صحراي ليبي و جنگل‌هاي آمازون نيز انجام شده و به اکتشاف منابع آب با وسعت و حجم قابل‌توجهي منجر شده است.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |