‏۸۸ درصد شاغلان بخش صنعت دیپلم و زیردیپلم هستند

0
۲۶۱ بازدید

ضعف علمی در صنعت کشور مشهود است

گروه تولید: مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی با اشاره به موقعیت شاغلان در بخش صنعت، گفت: ۸۸ درصد شاغلان در بخش صنعت دیپلم و زیردیپلم هستند و سهم زنان علیرغم تحصیلات عالی بسیار ناچیز است که این موارد نشان می دهد بخش صنعت به نیروی گرانقیمت نیاز ندارد.‏
مسعود نیلی روز چهارشنبه در همایش فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، اظهار داشت: آیا صنعت ایران توسعه نیافته و یا تخصیص منابع برای توسعه آن انجام نشده است؟
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری افزود: اجماع عمومی این است که بدون صنعت رقابت پذیر هستیم به طوری که حتی کشورهای تازه صنعتی شده می توانند بازار کشور ما را بگیرند. همچنین اجماع بر این است که اقتصاد ایران فاقد یک صنعت رقابت پذیر است.‏
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف یادآور شد: برای توسعه یافتگی زیرساخت، بنادر، راه، نیروی انسانی متخصص، دانشگاههای علمی، نظام بانکی و واحدهای صنعتی در مقیاس های متفاوت داریم اما آنچه اقتصاد ایران را از کشورهای توسعه نیافته متمایز می کند نظیر آن است که قطعات یک پازل در یک کیسه داریم اما این قطعات در کنار هم جور نشده است.‏
وی با اشاره به بررسی روند توسعه صنعتی در جهان، گفت: صنعتی شدن در جهان چهار مرحله را طی کرد که شامل دوران انقلاب صنعتی در غرب ۱۸۷۰ تا۱۹۱۰ میلادی، دوران درون گرایی صنعتی۱۹۱۰ تا۱۹۵۰ میلادی، دوران تجربه صادرات گرایی۱۹۵۰ تا۱۹۷۰ میلادی و رویکرد دوران همگرایی در پارادایم ها است که از ۱۹۸۰میلادی به بعد را شامل می شود.‏
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اظهار داشت: هزینه مبادله در دوران جدید به دلیل تبادل سریع اطلاعات کاهش یافت و تقسیم گسترده کار در دنیا رخ داد.‏
وی دیگر ویژگی عصر حاضر را توسعه تولید بین المللی عنوان کرد و گفت: شرکت های چند ملیتی به فراملیتی تبدیل شده و دولت ها نقش های جدیدی برعهده گرفته اند.‏
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، از ۱۹۸۰ میلادی به بعد سطح رفاه در جهان افزایش یافت و توزیع جغرافیایی رفاه متحول شد.‏
وی یادآور شد: همگرایی در عصر حاضر موجب شد رشد فناوری با هزینه کمتری مواجه شود، دانش مدیریت ارتقا یافت و شاهد کاهش نرخ تورم در بسیاری از کشورها ازجمله ترکیه بودیم. رشد خدمات فراصنعتی نیز در کشورهای توسعه یافته تحقق یافت و فضای لازم برای انتقال رشد صنعتی به کشورهای در حال توسعه فراهم شد.‏
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی، موج اول توسعه در کشورهای در حال توسعه نظیر کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان و موج دوم را در کشورهایی نظیر مالزی، اندونزی و تایلند عنوان کرد. به طور مثال کره جنوبی با سنگاپور متفاوت است زیرا نسخه واحدی برای توسعه هر کشور نمی توان نوشت.‏
وی ادامه داد: وقتی شرایط کشورهای یادشده را بررسی می کنیم همه این کشورها دارای یک ویژگی عام و خاص خود هستند.‏
نیلی مولفه های اصلی برای کشورهای درحال توسعه که در سالهای اخیر مسیر توسعه را طی کرده اند، برون گرایی، دسترسی به سرمایه و دسترسی به فناوریهای نوین عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی در این کشورها موتور محرک بود و دولت نیز به نهادی تبدیل می شود که بتواند ثبات (ایجاد زیرساخت ها، رفاه و تامین اجتماعی)را ایجاد کند.‏
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی تاکید کرد: نقش دولت اداره بنگاه اقتصادی نیست بلکه تسهیل کننده است.‏
به گفته نیلی، بررسی این کشورها نشان می دهد که این کشورها از مولفه های عمومی پیروی می کردند اما هر کشوری ویژگی خاص خود را دارد. مولفه های عمومی شرط لازم اما مولفه های اختصاصی شرط کافی برای تحقق توسعه است.‏
وی در توضیح مولفه های اختصاصی، گفت: برآیند مولفه هایی نظیر مواهب طبیعی، توزیع مناسب، وجود شرکت های خارجی، تعامل گروههای ذینفع و باورها می تواند به یک کشور هویت بخشد.‏
تحول صنعتی در ایران
نیلی یادآور شد: تاسیس کارخانه در ایران از سال ۱۳۰۰ انجام اما از ۱۳۴۰ سرمایه گذاری های به نسبت بزرگی در کشور شروع شد.‏
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری بیان داشت: در دهه ۴۰ در ایران رشد اقتصادی دو رقمی و نرخ تورم یک رقمی بود اما این موضوع در دهه ۵۰ تغییر کرد و نرخ رشد تک رقمی و تورم دو رقمی شد.‏
وی تاکید کرد: منابع زیادی صرف گسترش صنعت در کشور شد اما امروز هنوز نمی توانیم ادعا کنیم کشور صنعتی هستیم.‏
نیلی در پایان تاکید کرد: متاسفانه علیرغم تلاشهایی که انجام شده، توسعه به شکل آمرانه امکان ناپذیر است و نمی توان بی توجه به واقعیت ها توسعه را در کشور تحقق بخشید.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=5923