‏۷ مورد تخلف در بازار ‏ICT‏ شناسایی شد

0
۵۳۷ بازدید

‏ از فروش اینترنت بدون مجوز تا دریافت پول اضافه

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جزئیات شناسایی واحدهای متخلف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در حین اجرای طرح پایش بازار ‏ICT‏ اعلام کرد.‏
حسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی کمیته های استانی نظارت آنلاین بر بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در سراسر کشور اظهار داشت: تاکنون دو مرحله طرح کشوری پایش و نظارت بر سرویس دهندگان ارتباطی و فناوری اطلاعاتی اجرایی شده است به نحوی که در دومین مرحله اجرای این طرح، ۱۳۸ واحد مخابراتی، پستی، دفاتر پیشخوان خدمات، شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت  ‏PAP، ‏ISDP، ‏ISP‏  و ایستگاه‌های رادیویی در ۳۱ استان مورد بازرسی قرار گرفتند و واحدهای متخلف شناسایی شدند.‏
وی گفت: سرویس‌ دهندگان ارتباطی در چهار محور رعایت تعرفه‌های ابلاغی مطابق با قوانین و مقررات، ارائه سرویس با کیفیت مناسب مطابق با قوانین و مقررات و مفاد قرارداد، ارائه خدمات پشتیبانی به کاربران و بررسی وضعیت شبکه توزیع و فروش خدمات از سوی بازرسین کمیته‌های استانی پایش، مورد بررسی قرار می‌گیرند.‏
موارد تخلف
رضوانی، فروش اینترنت بدون مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، فروش تجهیزات غیر مجاز بی سیم و فروش تجهیزات ارتباطی بدون گواهی تائید نمونه از رگولاتوری، عدم کیفیت اینترنت، کم فروشی در اختصاص پهنای باند به کاربران، دریافت پول اضافه از مشترکان و عدم رعایت توافقنامه کیفیت سطح خدمات را از جمله موارد مورد شناسایی در طرح نظارت بر بازار ‏ICT‏ در استانهای مختلف عنوان کرد.‏
‏۳۸ تخلف در دوره دوم
وی با بیان اینکه از میان واحدهای مورد بازرسی، ۳۸ مورد تخلف در دور دوم اجرای این طرح شناسایی شدند ادامه داد: در دور اول اجرای این طرح در سال ۹۱ براساس بازرسی‌ها ۲۰۰ مورد تخلف شناسایی و پیگیری شده بود که این رقم در سال ۹۲ با کاهشی بالغ بر ۵۰ درصد مواجه شده است و تعداد تخلفات به ۹۸ مورد رسید؛ از میان این تعداد نیز ۷۲ فقره از تخلفات متوقف شده و ۲۶ مورد از آنها هم در دست بررسی قرار دارد.‏
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در مرحله نخست طرح پایش و نظارت ‏ICT‏ گفت: براساس نظارت صورت گرفته حدود ۱۷ میلیارد ریال به اشتباه از کاربران دریافت شده بود که به آنها بازگردانده شد؛ از این میان ۱۶ میلیارد ریال مربوط به خطوط اینترنتی ‏E1‎‏ و ۱.۲ میلیارد ریال مربوط به عدم رعایت موافقتنامه سطح خدمات – ‏SLA‏ در سرویس‌های فناوری اطلاعات بوده است.‏

‏ از فروش اینترنت بدون مجوز تا دریافت پول اضافه

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جزئیات شناسایی واحدهای متخلف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در حین اجرای طرح پایش بازار ‏ICT‏ اعلام کرد.‏
حسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی کمیته های استانی نظارت آنلاین بر بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در سراسر کشور اظهار داشت: تاکنون دو مرحله طرح کشوری پایش و نظارت بر سرویس دهندگان ارتباطی و فناوری اطلاعاتی اجرایی شده است به نحوی که در دومین مرحله اجرای این طرح، ۱۳۸ واحد مخابراتی، پستی، دفاتر پیشخوان خدمات، شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت  ‏PAP، ‏ISDP، ‏ISP‏  و ایستگاه‌های رادیویی در ۳۱ استان مورد بازرسی قرار گرفتند و واحدهای متخلف شناسایی شدند.‏
وی گفت: سرویس‌ دهندگان ارتباطی در چهار محور رعایت تعرفه‌های ابلاغی مطابق با قوانین و مقررات، ارائه سرویس با کیفیت مناسب مطابق با قوانین و مقررات و مفاد قرارداد، ارائه خدمات پشتیبانی به کاربران و بررسی وضعیت شبکه توزیع و فروش خدمات از سوی بازرسین کمیته‌های استانی پایش، مورد بررسی قرار می‌گیرند.‏
موارد تخلف
رضوانی، فروش اینترنت بدون مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، فروش تجهیزات غیر مجاز بی سیم و فروش تجهیزات ارتباطی بدون گواهی تائید نمونه از رگولاتوری، عدم کیفیت اینترنت، کم فروشی در اختصاص پهنای باند به کاربران، دریافت پول اضافه از مشترکان و عدم رعایت توافقنامه کیفیت سطح خدمات را از جمله موارد مورد شناسایی در طرح نظارت بر بازار ‏ICT‏ در استانهای مختلف عنوان کرد.‏
‏۳۸ تخلف در دوره دوم
وی با بیان اینکه از میان واحدهای مورد بازرسی، ۳۸ مورد تخلف در دور دوم اجرای این طرح شناسایی شدند ادامه داد: در دور اول اجرای این طرح در سال ۹۱ براساس بازرسی‌ها ۲۰۰ مورد تخلف شناسایی و پیگیری شده بود که این رقم در سال ۹۲ با کاهشی بالغ بر ۵۰ درصد مواجه شده است و تعداد تخلفات به ۹۸ مورد رسید؛ از میان این تعداد نیز ۷۲ فقره از تخلفات متوقف شده و ۲۶ مورد از آنها هم در دست بررسی قرار دارد.‏
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در مرحله نخست طرح پایش و نظارت ‏ICT‏ گفت: براساس نظارت صورت گرفته حدود ۱۷ میلیارد ریال به اشتباه از کاربران دریافت شده بود که به آنها بازگردانده شد؛ از این میان ۱۶ میلیارد ریال مربوط به خطوط اینترنتی ‏E1‎‏ و ۱.۲ میلیارد ریال مربوط به عدم رعایت موافقتنامه سطح خدمات – ‏SLA‏ در سرویس‌های فناوری اطلاعات بوده است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3280