کد خبر: 2440
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۳

‏۶۰ میلیارد دلار سهم صادرات کشور در سال گذشته

‏۶۰ میلیارد دلار سهم صادرات کشور در سال گذشته

ايسنا: مدير صدور بيمه‌هاي صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: 60 ميليارد دلار سهم صادرات نفتي و غيرنفتي کشور ايران در سال گذشته بوده است.‏

يوسف‌نژاد، در سمينار آموزشي آشنايي با خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران در کرمان اظهار کرد: ميزان 60 ميليارد دلار سهم صادرات نفتي و غيرنفتي کشور ايران در سال گذشته بوده که اين ميزان بسيار ناچيز است.‏
وي افزود: زنجيره تامين داراي دو بخش است نخست شرکت‌هايي که تلاش مي‌کنند از منابع مالي و غيرمالي خود استفاده کنند و دوم بازگيرهاي اصلي در زمينه تجارت خارجي.‏
يوسف‌نژاد تصريح کرد: صادرکنندگان بايد همواره سه نکته را مد نظر داشته باشند؛ کمک‌هايي که قبل از حمل کالا از طريق صندوق همراه با ضمانت‌نامه‌ها به عنوان تامين مالي به آنها داده مي‌شود، خدمات صندوق بعد از حمل و همچنين سرمايه‌گذاري صندوق ضمانت در شرايط تحريم‌هاي بين‌المللي.‏
مدير صدور بيمه‌هاي صندوق ضمانت صادرات ايران با اشاره به اينکه اين صندوق ريسک‌سنجي و اعتبار سنجي صادرات را انجام مي‌دهد خاطرنشان کرد: در مطالعات صندوق کشورها تحت مطالعه و بررسي قرار مي‌گيرند همچنين تحليل ريسک شرکت‌ها، ريسک بانک‌ها و تعيين سقف اعتبار نيز توسط صندوق انجام خواهد گرفت.‏