کد خبر: 3902
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۳

‏۵۰ درصد مالیات کل کشور در استان تهران وصول می شود

‏۵۰ درصد مالیات کل کشور در استان تهران وصول می شود

ایرنا: رئیس امور مالیاتی استان تهران گفت : ۵۰ درصد از مالیات کل کشور در استان تهران وصول می شود که این نشان از ظرفیت بالای این استان در تحقق اهداف اقتصادی دولت دارد.‏

محمدرضا نوری گفت: مسائل مالیاتی یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین امور اقتصاد است و در سالهای اخیر این جایگاه و اهمیت بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.‏
وی افزود: تأثیرگذاری مالیات بر سیاست های اقتصاد دولت باعث تحقق دستیابی به منابع مالی پایدار می شود به طوری که هم اکنون ۴۰ درصد بودجه از سهم مالیات تأمین می شود.‏
وی اظهار داشت: برای آنکه بتوان اهداف، برنامه و سیاست های اقتصادی دولت را در دستیابی به مالیات محقق کرد لازم است زیرساخت و مقدمات امر فراهم شود که مهمترین زیرساخت این امر فرهنگ سازی مالیاتی است.‏
نوری گفت: متأسفانه علیرغم تلاش های صورت گرفته درحوزه مالیات، هنوز بسیاری از مردم با اثرگذاری مالیات بر جامعه آشنا نیستند و شاید بیشتر مردم با اثرات عوارض شهرداری که به عینه آن را ملاحظه می کنند آشنا باشند .‏
رییس امورمالیاتی استان تهران تصریح کرد: اگر مردم با تأثیراتی که پرداخت مالیات بر زندگی فردی و اجتماعی آنان می گذارد آشنا شوند پرداخت آن را با رغبت بیشتری انجام می دهند و این امر باعث تحقق عدالت مالیاتی در جامعه می شود.‏
وی بیان داشت: مسأله دیگری که می تواند در دستیابی به اهداف مالیاتی تأثیرگذار باشد، اصلاح و به روز رسانی قانون مالیات است که در سال های اخیر اقدامات مناسبی در خصوص مالیات مستقیم و غیرمستقیم صورت گرفته که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی تا پایان سال جاری قابل اجرا خواهد بود.‏
نوری گفت: اجرای طرح جامع مالیاتی کشور تنها راه توسعه فرهنگ مالیات است که خوشبختانه با اقدامات مناسب سال های اخیر ، فازهای اول و دوم این طرح در دست اجرا می باشد که حرکت به سمت فعالیت مکانیزه و الکترونیکی کردن این موضوع از اقدامات انجام شده دراین زمینه می باشد.‏
به گفته رییس امورمالیاتی استان تهران، هم اکنون تمامی فعالیت های حوزه امور مالیاتی از وضعیت دستی خارج و به صورت مکانیزه انجام می شود.‏
وی گفت: اجرای طرح جامع مالیاتی باعث جلوگیری از فرارهای مالیاتی می شود ولی متأسفانه با وجود تکلیف دستگاه ها بر ارائه اطلاعات، هنوز این مهم به طور کامل محقق نشده است که اگر این مهم انجام شود عدالت مالیاتی در جامه حکمفرما خواهدشد.‏