کد خبر: 8373
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۳

‏۴۳۴۲ میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته شد

‏۴۳۴۲ میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته شد

در سال ۹۲ میزان ۸۸۹۱۶.۹ میلیارد ریال اواراق مشارکت مربوط به دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و بانک مرکزی منتشر شد که از مبلغ مذکور ۴۳۴۲۱.۵ میلیارد ریال (۴۸.۸ درصد) به فروش رسید.

در سال ۹۲ میزان ۸۸۹۱۶.۹ میلیارد ریال اواراق مشارکت مربوط به دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و بانک مرکزی منتشر شد که از مبلغ مذکور ۴۳۴۲۱.۵ میلیارد ریال (۴۸.۸ درصد) به فروش رسید.در گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۹۲ آمده است که بانک مرکزی ایران بیشترین سهم از فروش اوراق مشارکت به میزان ۲۱۹۳۵ میلیارد ریال را داشت.‏