کد خبر: 5948
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۳

‏۲۰ پیشنهاد مهم برای توسعه صنعت کارگزاری‏

‏۲۰ پیشنهاد مهم برای توسعه صنعت کارگزاری‏

ر نشست مشترکي که با حضور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضاي هيات مديره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد،

اهکارهاي تقويت صنعت کارگزاري مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.در اين نشست که عصر سه شنبه با حضور مصطفي حقيقي مهمانداري عضو شوراي عالي بورس و در محل سالن کنفرانس سازمان بورس برگزار شد، علي صالح آبادي، تقويت صنعت کارگزاري را يکي از اولويت ها و برنامه هاي مهم سازمان بورس اعلام کرد.سخنگوي سازمان بورس با اشاره به اينکه کارگزاران در سال هاي اخير توسعه خوبي در بخش هاي مختلف داشته اند،

افزود: اين سازمان برنامه هاي ميان و بلندمدتي را براي ارتقا سطح کيفي و کمي اين صنعت طراحي کرده که به مرور انجام خواهد شد.‏
در اين جلسه، دبيرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 20 پيشنهاد اين کانون را براي توسعه صنعت کارگزاري تشريح کرد.روح الله ميرصانعي اظهار داشت: هيات مديره کانون کارگزاران بعد از برگزاري جلسات متعدد با حضور کارشناسان، 20 پيشنهاد را براي رفع موانع و مشکلات اين صنعت گردآوري کرده است.وي اخذ عوارض کسب و پيشه شرکت هاي کارگزاري، ماليات بر ارزش افزوده بر اعتبارات اعطايي کارگزاران، حضور برخي کارگزاران در سازمان هاي قضايي، اصلاح نظارت هاي موازي، تبديل اسناد فيزيکي به الکترونيکي، پيشنهاد عطاي مجوز کارگزار/معامله گري به گارگزاران، طرح تشويقي راه اندازي صندوق هاي بازارگردان، اعطاي اعتبار به خريداران در بورس کالا و اعمال محدوديت و قابليت نظارت در سيستم بانک را 10 پيشنهاد مهم کانون کارگزاران براي توسعه فعاليت هاي اين صنعت اعلام کرد.

در اين جلسه، موارد فوق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهايت مقرر شد، سازمان بورس و اوراق بهادار رايزني هاي لازم را با ساير دستگاه هايمرتبط بر رفع برخي مشکلات کارگزاران انجام دهند.‏

همچين در اين نشست قرار شد برخي از قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه در راستاي تسريع در فعاليت هاي کارگزاران در هيات مديره سازمان بورس مطرح و اصلاح شود.به دليل طولاني شدن اين جلسه، مقرر شد در نشست بعدي 10 پيشنهاد ديگر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار شامل افزايش سقف کارمزد معاملات کارگزاران در بورس کالا، تضامين عرضه کنندگان در بورس هاي کالا و انرژي، کمبود دارندگان گواهي نامه هاي تحليل گري، اعلام مطالبات سرمايه گذاران از ناشران و پرداخت وجه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده توسط سپرده گذاري، در اختيار قرار دادن مکان آموزشي يا نرم افزار آموزش آنلاين، بررسي ابلاغيه شرکت بورس مبني بر حضور نماينده اين شرکت در مجمع شرکت هاي کارگزاري، ارائه پيشنهاد در خصوص اعمال راي توسط سهامداران بورس ها، ارائه نظرات و پيشنهادات کانون در خصوص عدم پذيرش مشتريان بر خط به صورت غير حضوري، تدوين راهنماي عمليات شرکت هاي کارگزاري و بحث گواهينامه هاي سازماني مورد بررسي قرار گيرد.