‏۱۷ واژه درباره اشتغال اتباع بیگانه به روز شد

0
۲۴۲ بازدید

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار مفاهیم و تعارف جدید مربوط به اشتغال اتباع بیگانه ارائه و ۱۷ واژه درباره اشتغال اتباع بیگانه را به روز کرد.‏

ابطال پروانه کار تبعه بیگانه، اشتغال غیرمجاز تبعه بیگانه و پروانه کار موقت تبعه بیگانه از جمله تعارف جدید ارائه شده است.‏
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: ۱۷تعریف جدید در بخش اشتغال اتباع خارجی به روز رسانی شد. مفاهیم و استانداردسازی های جدید پس از کارشناسی به دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران ارسال شد.‏
از این پس، مفاهیم و واژه های جدید در تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها و قوانین مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ابطال پروانه کار تبعه بیگانه، اشتغال غیرمجاز تبعه بیگانه، اشتغال مجاز تبعه بیگانه، پروانه کار تبعه بیگانه و پروانه کار موقت تبعه بیگانه از جمله تعارف جدید ارائه شده است.‏
همچنین تعاریف جدیدی نیز در بخش مربوط به تجدید پروانه کار تبعه بیگانه، روادید ورود با حق کار مشخص، کارت کار موقت، گواهینامه خاتمه کار تبعه بیگانه و صدور پروانه کار تبعه بیگانه پیش بینی شده است.‏
به عنوان نمونه در تعریف صدور پروانه کار تبعه بیگانه آمده است: فرایندی است که طی آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از اعطای روادید ورود با حق کار مشخص بنا به درخواست کارفرما، پروانه کار تبعه بیگانه را به مدت حداکثر یکسال (با اعتبار ۱۲ ماه و کمتر) صادر می کند که در صورت لزوم امکان تجدید، تغییر یا تمدید آن وجود دارد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8727