کد خبر: 4926
تاریخ انتشار: ۰۳ شهریور ۱۳۹۳

‏ ۶۰ سال بی مهری به تولید ملی

‏ ۶۰ سال بی مهری به تولید ملی

حسين راغفر: منافع سودجويان درعدم رونق توليد است

يک کارشناس مسايل اقتصادي با انتقاد از بي توجهي دولت ها به اهميت توليد ملي، "کمپين آري به توليد ملي" را فضايي براي مطرح کردن نگراني ها نسبت به اين موضوع حياتي براي اقتصاد کشور دانست.‏
حسين راغفر در گفت و گو با ايرنا با بيان اينکه همه بايد از توليد ملي حمايت کنند، اظهار داشت: نکته مهم اين است که رونق توليد ملي با حرف درست نمي شود بلکه بايد در بسته سياستي دولت به آن پرداخته شود، در صورتي که اين موضوع تاکنون مغفول مانده است.‏
اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اينکه بدون توليد هيچ کشوري نمي تواند به توسعه برسد، با انتقاد از بسته سياستي دولت، تصريح کرد: انتظار اين بود دولت فهرستي از شرکت هاي ورشکسته که در اين هشت سال موجب بيکاري صدها هزار نفر شدند را تهيه و درباره فعال شدن مجدد آنها در بخش توليد تصميم گيري کند زيرا بسياري از اين واحدها هنوز زيرساخت هاي لازم براي ادامه فعاليت را دارند.‏
عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا افزود: براي مثال وضعيت شرکت اتوبوسراني شهاب خودرو وابسته به آستانقدس رضوي پس از ورشکستگي و واگذاري آن به چيني ها که سبب بيکاري تعداد زيادي از کارگران آن واحد شد، هنوز مشخص نيست و معلوم نيست دولت چه اقدامي براي نجات اين گروه توليدي انجام داده است.‏
وي دوباره سئوال کرد چرا با وجودي که ايران زماني توليدکننده چرم بوده اما اکنون بنابه دلايلي امکان تبديل چرم خام به محصول نهايي را ندارد و تمام توليدات خود را به صورت خام به خارج صادر مي کند. مورد ديگر سنگ آهن طبس است که حتي کارگر چيني آورده و مواد خام را به خارج صادر مي کند.‏
راغفر با اشاره به فجايعي که در اقتصاد کشور رخ داده است، خاطرنشان کرد: يکي از مصيبت هاي ما اين است که حدود 15 ميليارد دلار واردات محصول کشاورزي داريم و اين در واقع يکي از گرفتاري هاي بود که دولت هاي نهم و دهم بوده آن را به کشور تحميل کرده است.‏
وي با انتقاد از بسته سياستي دولت و اينکه بسته سياستي دولت بايد وابستگي اقتصادي ما را کم کند، گفت: ما شاهد فاجعه بزرگي در حوزه کشاورزي هستيم و آن از بين رفتن زمين هاي کشاورزي و تبديل آن به ويلاهاي خوش نشينان است که به نظر مي رسد دولت نگاهي براي رفع اين مشکل ندارد.‏
اين کارشناس مسايل اقتصادي اقدامات کوتاه مدت را عامل تشديد آثار تخريبي دانست و اضافه کرد: تا به حال حمايت از توليد ملي بيشتر شبيه شوخي بوده چرا که منافع گروه هاي فاسد و سودجو در حفظ شرايط موجود است.‏
وي با اشاره به موانع توليد ملي گفت: چرا تا به حال به توليد ملي هيچ توجهي نکرده ايم و حدود شصت سال است که به توليد بي مهري کرده ايم.‏
راغفر در خصوص کمپين آري به توليد ملي گفت: اين کمپين براي مطرح کردن نکات، کاستي ها و نگراني ها در اقتصاد کشور و اهميت توليد ملي مفيد است.‏
اين استاد دانشگاه يادآور شد: اگر روند بي توجهي ها به توليد ملي ادامه يابد، فاجعه رخ مي دهد چرا که اقتصاد کشور در شرايط نامناسب قرار گرفته که هر روز اين موقعيت بدتر مي شود. وقتي خود را با کشورهايي چون ترکيه که بدون داشتن هيچ منبعي رشد اقتصادي بالا و درآمد ملي هزار و صد ميلياردي مقايسه مي کنيم، شرايط نامناسب مشخص مي شود، در صورتي که درآمد ملي ايران با همه منابعي که دارد به زحمت به 500 ميليون دلار مي رسد.‏