کد خبر: 1651
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

‏ ۳۰۰هزارمیلیارد ریال منابع بانک ملی قفل شد

‏ ۳۰۰هزارمیلیارد ریال منابع بانک ملی قفل شد

‏گروه بازارپول : مدیرعامل بانک ملی ایران از قفل شدن ۳۰۰هزار میلیارد ریالی منابع این بانک خبر داد و گفت: معوقات و بدهی های بانکی ملی ۱۳۰ هزار میلیارد ریال و بدهی دولت به این بانک نیز ۱۶۰هزار میلیارد ریال است، بنابر این حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع بانک ملی قفل شده است‎.
‎عبدالناصر همتی با اشاره به اخطار بانک ملی به بدهکاران و مهلت دو هفته ای برای تعیین تکلیف بدهی هایشان،به ایرنا افزود: این بانک پیگیر دریافت مطالبات خود از بدهکاران است و فرصت دو هفته ای را برای مذاکره تعیین کرده است ‎.
‎وی با بیان آنکه بدهی های بانک ملی مربوط به ۱۰ سال گذشته بوده که تاکنون وصول نشده است، اظهار داشت: بدهکاران در طول این سال ها پرداخت بدهی را به انحاء مختلف به تعویق انداخته اند‎.
‎همتی تعداد بدهکاران عمده این بانک را ۵۰ گروه اعلام کرد و گفت: بیش از ۷۰ درصد از بدهکاران این زیرگروه ها ممکن است، مرتبط با یک فرد باشند‎.
‎مدیرعامل بانک ملی با اشاره به معوقات ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی این بانک، گفت: این بدهی ها باعث شده تا بانک یادشده نتواند وظایف خود را در اقتصاد به خصوص در بخش ارایه تسهیلات خرد اجرایی کند‎.
‎وی با بیان آنکه، بانک ملی میراث دار وضعیتی نامناسب است، تاکید کرد: رقم بدهی های دولت به شرکت های بانک ملی نیز حدود ۱۶۰ هزار میلیارد ریال است و به همین دلیل قدرت مانور این بانک در پرداخت تسهیلات به طرح ها کاهش یافته است‎.
‎همتی ادامه داد: اگر بدهکاران در مهلت تعیین شده برای تعیین تکلیف بدهی ها به بانک ملی مراجعه و تکلیف بدهی ها را روشن نکنند، از ابزارهای قانونی علیه آنها استفاده خواهیم کرد‎.‎